ΣΕΙΡΑ POWER

Σειρά πυκνών αζωτούχων και σύνθετων λιπασµάτων που στοχεύουν στη πλήρη και ολοκληρωµένη θρέψη των φυτών. 

Η πυκνή τους σύνθεση τα καθιστά ιδανικά για εφαρµογή ως βασική λίπανση για τη δηµιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήµατος, κατά την εγκατάσταση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των καλλιεργειών. 

Μειώνουν το κόστος παραγωγής και αυξάνουν την παραγωγή.

     

    Eνδεικτικοί τύποι:

  • 46-0-0 
  • 40-0-0 
  • 36-16-0 
  • 35-5-5+0,5 Ζn 
  • 30-15-0 
  • 30-10-10 
  • 26-32-0 
  • 20-40-0